Said about

LIVE

(translated quotation below)

Det är smockfullt och trångt på Nefertiti. Det är svettigt och, till bristningsgränsen, packat med beundrande blickar, andaktsfull respekt och saliga leenden. Och ändå tycker jag att New Tango Orquesta förtjänar mer. Mer kärlek och mer uppskattning. För så förbannat bra har gruppen lyckats bli. Så samspelta, självklara och rara är de att de jobbat ihop till stående ovationer från gråtmilda konserthus, tusenmannapublik och villkorslös kapitulation.” Göteborgsposten

”It is jam packed and tight at Nefertiti. It is sweaty and, to the breaking point, packed with admiring gazes, devotional respect and delighted smiles. And yet, New Tango Orquesta deserves more. More love and more appreciating. Because, the group have succeeded being so damn good. So well playing with each other, so evident and sweet are they, how they have worked together obtained standing ovations from sentimental concert halls, thousand-people-audience and unconditional capitulation.” Göteborgsposten

 

VESPER

 

THE KIEV CONCERT